Választási irányelvek a Halasmédiában
Közélet

Választási irányelvek a Halasmédiában

A 2019. évi önkormányzati választásokkal összefüggésben a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. (HMK) felületein a kampányidőszakban történő jelölti megjelenési lehetőségeket irányelvekben fogalmazta meg. A 2019. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatban létrehozott HMK irányelvek az alábbiakban olvashatók.

Választási irányelvek a 2019-es önkormányzati választások a 2019. augusztus 24-től számított tárgyidőszakára.

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. (továbbiakban HMK) tájékoztatási felületein (Halasi Tükör hetilap, www.halasmedia.hu internetes hírportál, Halas Televízió, a Halasmédia facebook oldalán és plakát vitrinjeiben) nincs lehetőség Politikai Reklámok megjelentetésére. A HMK a város közszolgálati feladatokat is ellátó, részben önkormányzati támogatásból működő integrált médiuma a 2019-es önkormányzati választásokra tekintettel az alábbi irányelveket (továbbiakban: Irányelv) határozza meg a politikai tartalmakat illetően.

A HMK a 2019. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos általános, a polgárokra, választókra, a választás menetére, határnapjaira, technikai körülményeire vonatkozó tudnivalók ismertetését, Kiskunhalas Város Választási Irodájával, a megalakult választási bizottsággal egyeztetve, illetve azokon keresztül teszi meg.

1.     ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1.     A tárgyidőszak
A Halasmédia választási kampány időszaknak - a törvénynek megfelelően – a 2019. augusztus 24-én 0 óra és a 2019. október 13-án 19.00 óra közötti időintervallumot tekinti. Ezen időszakban hatályosak az Irányelvben foglaltak.

1.2.     A HMK médiafelületei
A HMK három médiumtípusra terjeszti ki az Irányelvben foglaltakat: a Halas Televízió (HTV) felvételről és élőben sugárzott műsoraira, a Halasi Tükör (HT) hetilap, és a halasmedia.hu (HM) hírportál hírközlő felületeire.

1.3.     Az Irányelv célja
Az Irányelvben foglaltak célja, hogy normatív, minden – a választási irodánál jelöltté nyilvánított - polgármester és önkormányzati képviselőjelöltre (Jelölt) azonos feltételekkel vonatkozó szabályzást és számukra azonos szereplési, megjelenési lehetőséget rögzítsen. Az Irányelv értelemszerűen nem terjedhet ki az egyes Jelöltek egyéb közéleti funkciójából fakadó szereplésekre.
Az Irányelvben foglalt megjelenési lehetőség kizárólagosan azokra vonatkozik, akiket a helyi választási bizottság nyilvántartásba vett és az igazolás felmutatásával egyidejűleg a Halasmédia ügyfélszolgálatán mind magukat, mind az esetleges kapcsolattartójukat regisztráltatták az adott regisztrációs lapon.

2.     JELÖLTEK SZEREPLÉSI, MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEI

2.2.     Politikai tartalom (független, illetve jelölő szervezet/szervezetek által indított, hivatalos regisztrációt nyert jelöltekre vonatkozóan):

2.2.1.    Televíziós szereplés

1. A HTV 2019. augusztus, szeptember és október hónapokban többször beszámol a választási tudnivalókról. A Helyi Választási Iroda vezetője város polgárait az ajánlások gyűjtésével kapcsolatos információkról. A HTV hírt ad a Választási Bizottság közleményeiről.

2. A polgármestert és/vagy legalább 6 képviselőjelöltet állító jelölő szervezetek a kampányidőszakban két kampányaktivitásukról számol be a Halas Televízió híradós tudósításban, legfeljebb 2 perc 30 másodperces időtartamban. A híradós tudósítás kiegészül a felkonferálással és tartalmazza a legfeljebb két megszólaló nyilatkozatát és szerkesztői összekötéseket.

3. A független polgármester- és képviselő-jelöltek kampányaktivitásáról,  rendezvényéről – jelöltté nyilvánításuktól kezdődően a választás napját megelőző péntekig tartó időszakban – egy alkalommal biztosítunk megjelenési lehetőséget, legfeljebb 120 másodpercben.

4. A polgármestert és/vagy legalább 6 képviselőjelöltet állító jelölő szervezetek részére jelölti bemutatkozást biztosít a Halas Televízió 2019. szeptember 18-tól hétfő, szerda és pénteki adásnapokon. A jelöltek műsorvezetői moderálás mellett, azonos feltételekkel, arányosan felosztva szerepelnek 19.30-tól kezdődően 25 perc műsoridőben. Az egyes választókerületekben induló  jelölteknek rövid bemutatkozásra és programjuk kifejtésére nyújtunk lehetőséget. A műsorokat a HTV stúdiójában azonos háttérrel és körülmények között készítjük. Amelyik jelölt az élő adásban nem jelenik meg, kimarad a bemutatkozásból és a feszített műsorrend miatt a HTV új lehetőséget nem biztosít számára. Jelölt meg nem jelenés esetén, a jelen lévő jelöltek megszólalási lehetősége arányosan nő. A választási műsorokban a jelöltek csak személyesen vehetnek részt, őket más személy vagy előre elkészített videofelvétel nem helyettesítheti. [Időpontok: 2019. szept. 18. (szerda): 1.vk., szept. 20. (péntek): 2.vk., szept. 23. (hétfő): 3.vk., szept. 25. (szerda): 4.vk., szept. 27. (péntek): 5.vk., szept. 30. (hétfő): 6.vk., okt. 2. (szerda): 7.vk., okt. 4. (péntek): 8.vk., okt. 7. (hétfő): 9. vk., okt. 9. (szerda): 10.vk.]

5. A polgármester-jelöltek részére a 2019. október 11-én (péntek) 19.30 órakor kezdődő félórásra tervezett választási műsorban biztosítunk bemutatkozási lehetőséget, oly módon, hogy az egyenként, azonos időtartamban, előzetesen (2019. október 9-én 9 órától) rögzített bemutatkozó felvételt a jelöltek nevének ABC-rendes sorrendjében közvetítjük az adásban.

6. A polgármesterjelöltek mondanivalójukat azonos technikai és stúdiófeltételek (megvilágítás, hangerő, háttér, jelölőszervezet-felirat legfeljebb 68 karakterben) mellett teheti meg. A felvételek legfeljebb 3-szor, de kizárólag egészben ismételhetők meg, a Jelölt lehetősége ezekből a számára elvárt verziót véglegesként megjelölni. A nyilatkozat hossza, a bemutatkozást vállaló polgármesterjelöltek létszámától függ, amely időtartamról legkésőbb 2019. október 7-én 12.00 óráig tájékoztatjuk az érintett polgármesterjelölteket.

7. 2019. október 13-án, a választás estéjén, 20.00 órától élő közvetítést adunk, melyben ismertetjük a választási eredményeket. A műsorban számítunk a polgármester-jelöltek részvételére is.

8. 2019. október 14-én (hétfőn) 19.00 órától, híradónkban részletesen ismertetjük a választások eredményét a választókerületek és jelölő szervezetek szerint. Október 16-án (szerdán) a Beszéljünk róla című közéleti magazinba vendégként meghívjuk Kiskunhalas 2019. október 13-án megválasztott polgármesterét.
9. A polgármester és képviselőjelölti bejelentkezések a HMK ügyfélszolgálatán (6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D) munkanapokon 08.00 és 16.00 óra között, az ott rendszeresített regisztrációs lapon történik.

2.2.2 Tudósítás (megjelenés)
A tárgyidőszakban minden Jelölt számára 2 tudósítás lehetőségét biztosítja a HMK mindhárom médiafelületén.

•    A televíziós tudósítások a 2.2.1.2. pontban meghatározottak szerint történnek.
•    A polgármestert és/vagy legalább 6 képviselőjelöltet állító jelölő szervezetek  részére a Halasi Tükörben ugyanazon eseményről a tudósítás terjedelme 1.000 (egyezer) karakter (szóközökkel), és 1 (egy) darab kéthasábos (SZ: 9,3 cm x M: 7cm) képes illusztrációt tartalmaz. A tudósítás tartalmi összeállítása a szerkesztő kompetenciája (a 2.3. pontban rögzített megszorításokkal). A tudósítások közlése nem engedélyköteles.
•    A polgármestert és/vagy legalább 6 képviselőjelöltet állító jelölő szervezetek részére www.halasmedia.hu (HM) hírportálon szintén tudósít a kért eseményről. A tudósítás terjedelme maximum 1000 (egyezer) karakter (szóközökkel, mely tartalma azonos az újságban megjelentetett tartalommal), viszont 3 (három) darab, (akár a megrendelő által biztosított fénykép/portré/eseményfotó, de nem plakát) illusztrációt tartalmazhat. A tudósítás tartalmi összeállítása a szerkesztő kompetenciája a 2.3. pontban rögzítettek alapján. A tudósítások közlése nem engedélyköteles.
•    A független polgármester- és képviselőjelöltek kampány rendezvényéről – jelöltté
nyilvánításuktól kezdődően a választás napját megelőző péntekig tartó időszakban – egy alkalommal biztosítunk megjelenési lehetőséget a Halasi Tükörben és a www.halasmedia.hu hírportálon a fentebb meghatározott karakter számmal, fényképmérettel.

2.3.     Rendelkezés a tudósításokról
A tudósítások időpontjának és tematikájának meghatározása (a 2.2. pontban jelzett megkötésen belül) teljes egészében a Jelölt vagy az általa megbízott és előzetesen írásban megnevezett, hivatalos kapcsolattartó kompetenciája. Lemondásra az esemény előtt 12 (tizenkét) órával van lehetőség, amennyiben a lemondás e határidőig nem történik meg, akkor a tudósítást teljesítettnek tekintjük. A Jelölt vagy hivatalos kapcsolattartó legalább 2 (kettő) munkanappal az esemény előtt, személyesen, aláírásával igazolva köteles rendelkezni a tudósítások elvárt időpontjáról a Kft. Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7/D. szám alatti ügyfélszolgálatán, ügyfélszolgálati időben. Felhívjuk a Megrendelő Jelölt/Jelölő szervezet figyelmét, hogy – a szerkesztőségek pénzügyi és személyi forrásainak szűkössége miatt – a Halasmédia minden politikai tartalmú közlését a Halas TV-ben megrendelt tudósításhoz igazítjuk: e tudósítások adják a tartalmi-képi alapját a Halasi Tükörben és a halasmedia.hu-n megjelenő tudósításváltozatoknak. Ennek különös jelentősége a választás hetében döntő, mert a Halasi Tükör lapzárta a szavazás hétvégéjét megelőző hétfőn (2019. október 7. 12.00 óra) fejeződik be.

3. Vegyes rendelkezések
A Halasmédia a jelen Irányelvben részletezett tudósításokat és híradásokat kizárólagosan Kiskunhalas közigazgatási határain belül biztosítja. A Halasmédia szerkesztősége – a már említett technikai és személyi korlátok miatt – egy időben legfeljebb két tudósítást vagy híradást tud forgatni, és ebbe bele kell számítani a napi egyéb témájú munkamenetet is. Hétköznapokon 17 óra után kezdődő eseményekre már maximum egy stáb diszponálható az esti élő adások miatt! Emiatt kérünk minden jelölőszervezetet, hogy minél hamarabb írásban, a foszerkeszto@halasmedia.hu e-mail címen jelezzék tudósítási igényüket! A hírszolgáltatás zavartalansága miatt politikai tartalmú megrendelések teljesítését úgy kell szervezni, hogy azok kerülhetnek az esemény napján a HTV adásába, melyek forgatása 15 óráig befejeződik. A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. a jelöltek számától függően fenntartja a jogot a fenti irányelv megváltoztatására.

Kiskunhalas, 2019. augusztus 23-án.

Kovács Iván főszerkesztő s.k.

Nagy-Apáti Ivett ügyvezető s.k.